Omfattende undersøkelser viser at folk flest finner kinoreklame mindre forstyrrende og mindre irriterende, mer morsomme, mer spennende og interessante en i andre kanaler. Du kan bruke video i de fleste kjente format. Ett enkelt, eller flere stillbilder som settes sammen til en video. Vi kan være behjelpelig med å sette sammen bilder til en film uten ekstra kostnad forutsatt at du har bildematerialet.

Utenom sommerferie viser vi en til to filmer hver søndag og tirsdag. Priser for kinoreklame finner du i prisregulativet til høyre på siden.

De som kjøper måned og års-avtaler betaler ingenting ekstra for reklame på ekstravisninger vi setter opp, og er da med på alle visningene. Ved kanselering av film refunderes ikke kjøpt reklame, men vises uten ekstra kostnad på neste film. Har du en spesiell kampanje som da ikke gjelder lengre, eller av andre årsaker ikke ønsker å vise nettopp denne filmen kan du få «tilgodelapp» eller vise ny reklame når dette er aktuelt for deg, - uten ekstra kostnader.

Maksgrense på lengde på en enkelt reklame er 1 min pr reklame. Lengre filmer kan vises etter avtale men blir da i en annen priskategori.

Klikk her for å ta kontakt med Skjervøy kulturhus