Gården ble oppført i år 1804 - 1806, og var hovedsete for handelsvirksomheten på Skjervøy. Fram til 1963 var gården bolig for familien Kiil, og i 1977 overtok Skjervøy kommune eierskapet. Siden har Kiilgården huset både turistinformasjon og ungdomsklubb før den ble tatt i bruk som kulturhus. De siste årene har den tidligere praktgården stått til forfalls, og i 2010 ble bygningen stengt etter branntilsyn. Høsten 2014 startet oppussinga etter at Skjervøy kommune vedtok å renovere gården for 3,9 millioner kroner. Høsten 2017 åpnet Kiilgården igjen, og i dag brukes 2. etasje av Skjervøy Kulturskole samt kontorutleie. 1. etasje brukes til små konserter, konferanser, og til utleie til konfirmasjon osv.

KLIKK HER for å se leiesatser for Kiilgården.