Innkalling til møte i kontrollutvalget torsdag 12. mai 2016

Møtet i kontrollutvalget 12.mai 2016 kl 11:00. 
Møtet holdes i formannskapssalen. 

 

Enkelte saker vil bli ført bak lukkede dører. 

Web levert av CustomPublish AS