Sakspapirene og innkallingen ligger i høyre sidemeny som Pdf-fil.

På grunn av problemer med programvaren ligger sak PS 75/15 som egen fil, og ikke i selve innkallingen. 

Protokollen ligger nå vedlagt som PDF-fil. Dokumentene tilhørende orienteringssaken om budsjett og økonomiplan 2016-2019 ligger ogås vedlagt.