På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går på skole/SFO igjen. Skolen vil også i denne fasen vektlegge god dialog med foreldre og foresatte. Det er også viktig at foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene som er anbefalt av nasjonale myndigheter.

Informasjon til foreldre/foresatte er også oversatt til flere språk.

For mer informasjon til foreldre/foresatte, les her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barnet ditt blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barnet må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen
Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker ikke at foreldre blir med inn på skolen.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Skoleskyss
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen.  

Smitteveilederen til skolene
Utdanningsdirektoratet publiserte den 20. april flere smitteveiledere som gir råd og støtte til skoler og SFO i forbindelse med gjenåpning og videre drift under koronaepidemien. 

Veilederne inneholder en rekke konkrete råd for hvordan skolene kan drive trygt og samtidig unngå smitte, og direktoratet har også utarbeidet informasjonsskriv til foreldre og foresatte.

Skjervøy kommune tar utgangpunkt i disse veilederne når vi planlegger oppstart i våre skoler.

Det vil komme mer informasjon i løpet av uka med detaljer for oppstart og videre drift.

Vi gleder oss til starte opp og møte alle de fine elevene våre igjen!

Veilederne og informasjonsmaterialet finner du her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

 

Skjervøy kommune ønsker våre elever fra 1-4.klasse hjertelig velkommen tilbake i skolen fra mandag 27.april. Skole/SFO vil informere nærmere om rutinene på egne hjemmesider.

Mvh

Bjørn Pedersen

Kultur- og undervisningssjef