Nord-Troms studiesenter inviterer til  INFO-møte om oppstart av

 

 

desentralisert sykepleieutdanning

 – høst 2007

 

 

 

Dekan Arnfinn Andersen, Høgskolen i Tromsø, avd. for helsefag

og Eldbjørg Ringsby, kontaktperson i Nord-Troms orienterer om

opptak og studiegjennomføring på følgende sted:

           

Nordreisa: Mandag 12. mars kl.18.00 på Ishavsstudioet, Halti

 

Skjervøy:   Torsdag 15. mars kl 18.00  Skjervøy videregående skole,  rom  215

 

Storfjord:  Mandag 19. mars kl 18.00  på Rådhuset, formannskapssalen    

 

Vi ønsker vel møtt !