Åpen omsorg

ApenOmsorg

Tjenesten gir støtte og bistand til hjemmeboende personer over 18 år med en psykisk lidelse, og tar utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og ressurser.

Målsetting

Brukerne skal få hjelp og bistand til å mestre dagliglivet, og tjenesten har som mål å forebygge utvikling og redusere omfanget av den psykiske lidelsen.

Tjenestens innhold

Tilbudet kan være hjemmebesøk, samtaler, støtte og veiledning, koordinering av ulike hjelpetilbud, individuell plan, hjelp til medisinhåndtering, opprettholde og utvide sosialt nettverk, finne fram til meningsfylte aktiviteter som kan bidra til økt livskvalitet.

Web levert av CustomPublish AS