Skjervøy_Kommune_Drone_Foto_Ørjan_Marakatt_Bertelsen_008

Offentlig ettersyn av forslag til plan

Varsel om høring av områderegulering for Skjervøy sentrum

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10, kunngjøres det at høringsforslaget til områdeplan for Skjervøy sentrum etter vedtak i Skjervøy kommunes...
Paragraf

Valgnemnda forslag til medlemmer til råd og utvalg i Skjervøy kommune

Høring: Suppleringsvalg til råd og utvalg i Skjervøy kommune 2019-2023

Høring om suppleringsvalg til råd og utvalg i Skjervøy kommune for perioden 2019-2023. Høringsfrist er 14 dager og innspill må være kommet til Skjervø...
close-up-of-open-book-256467

Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Høring og offentlig ettersyn av alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024. Høringsfrist er 29.05.2020. Det bemerkes at forelagt plan er en delplan i r...
budsjett, kalkulator

Høring: Budsjett og økonomiplanen 2020-2023

Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er onsdag 11. Desember kl 08.00
budsjett, kalkulator

Høring: Budsjett og økonomiplanen 2019-2022

Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er Tirsdag 11. Desember kl 12.00
kalkulator

Offentlig ettersyn: Budsjett og økonomiplanen 2018-2021

Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er mandag 13.desember.
Web levert av CustomPublish AS