Valgnemndas forslag til medlemmer til råd og utvalg for Skjervøy kommune. Forslaget ble fremmet i kommunestyremøte den 12. mai i sak PS 16/20.

 

Komite til TV-Aksjonen: 

•          Eirik Hasselberg (Leder)

•          Kurt Michalsen

•          Mari Lauritzen

•          Lene Hoel

 

Medlemmer som kan stille i tilsettingsutvalget i tilfeller der rådmannen er inhabil:

•          Vidar Brox-Antonsen

•          Kari Ann Olaisen

 

Vara til takstnemnda for eiendomsskatt:

•          Torgeir Johnsen

 

 Overtakstnemnda for eiendomsskatt:

•          Leif Håkon Pedersen (inn for Vidar Langeland)

 

Vara til kirkelig fellesråd/menighetsrådet:

•          Trygve Paulsen

 

Startlån:

•          Irene Toresen (inn for Victoria Mathiassen)

 

Forslag til styret i Nord-Troms Museum: (Allerede sendt inn da det ikke ble kommunestyre i mars før dette skulle avgjøres)

•          Ingrid Lønhaug          

Vara:

•          Trygve Paulsen

 

Miljøgruppa:

Miljøgruppa endres til Miljøutvalg og behandles i sammenheng med delegasjonsreglementet i kommunestyret juni 2020.

I samme kommunestyremøte vedtas et nytt mandat for Miljøutvalget.

 

Følgende meddommere og skjønnsmenn foreslås til de ulike domstolene og legges ut på offentlig høring i 14 dager fra vedtaksdato:

 

Nord-Troms Tingrett:

•          Sissel Moksnes

•          Maria Jørgensen Andersen

•          Helene Solvang

•          Caroline Reiersen

•          Elbjørg Nyvoll

•          Randi Solvang Kaasbøll

 

•          Jørn Roar Larsen

•          Tor Nygaard

•          Arnt Hugo Sørensen

•          Vegard Ballovarre

•          Rolf Edgar Johansen

•          Kim Arne Nilsen

 

Lagmannsretten:

•          Hanne Nygaard Høgstad

•          Elin Solvang

 

•          Dag Johansen

•          Pål S. Mathiesen

 

Jordskifteretten:

•          Anne Henriksen

•          Elin Einarsen

•          Henrik Nygaard

•          Arnfinn Pedersen

•          Dag Olav Mollan

 

 Skjønnsmedlemmer til fylket:

•          Alexander Sebergsen

•          Jim Andersen

•          Rune Iversen

•          Tove Marie Nilsen

 

 

 

Dersom det er innspill til forslaget bes dette sendes inn til kommunen innen den 29. mai. Dette kan gjøres på følgende måte:

post@skjervoy.kommune.no (tittel/emne: medlemmer til råd og utvalg)
• I post til Skjervøy kommune, Sentraladministrasjon, PB145, 9189 Skjervøy

Høringsperiode er to uker, fra 14.05.2020 til 29.05.2020

Videre saksgang - K.styret gjør endeling vedtak i møte den 9. juni.