Høringsutkast legges etter vedtak i Skjervøy kommunestyre 09.03.2021 ut til høring, med høringsfrist 23.05.2021. Høringsutkast legges ut i 2. etg., Skjervøy Rådhus, på kommunens nettside, samt publisering på kommunens Facebook-side.

Høringsinnspill sendes til helseogomsorg@skjervoy.kommune.no (mrk. "høring plan helse og omsorg") / leveres på Skjervøy Rådhus ved helse- og omsorgsetaten (3. etg) eller sendes i post til Skjervøy kommune, Helse- og omsorgsetaten, Postboks 145, 9189 Skjervøy.

Høringsinnspill må være kommunen i hende innen eller ila 23.05.2021.

Du finner høringsutkast HER

Vedtaket finner du HER