Høring: Budsjett og økonomiplanen 2020-2023

Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn.
Frist for innspill er onsdag 11. Desember kl 08.00

budsjett, kalkulator

Rådmannens forslag:

Posisjonens forslag (Krf, Sp, Ap, FSVR):

Høringssvar sendes til et av følgende alternativ:

  • post@skjervoy.kommune.no (tittel - "Høringssvar - økonomiplan 2020 - 2023")
  • Skjervøy kommune, sentraladministrasjonen, PB145, 9189 Skjervøy
  • Fysisk levering, Skjervøy rådhus - sentraladministrasjonen

Høringsfrist: onsdag 11. Desember 2019 kl 08.00.

Forslagene legges i tillegg ut utenfor sentraladministrasjonen i 2.etg, Skjervøy rådhus.

Web levert av CustomPublish AS