Frist for innspill: 30. april 2015

Innspill kan sendes på e-post til post@skjervoy.kommune.no og merkes "Høringsuttalelser fiberutbygging".

Høringen kunngjøres kun på Skjervøy kommunes hjemmeside / facebook.

Om tilskuddsordningen fra Post- og teletilsynet
Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, og hvor tilbudet er avgrenset og det kan ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene. Regjeringen har gitt Post- og Teletilsynet i oppgave å administrere tilskuddsordningen og kommuner og fylkeskommuner kan søke innen fristen som er satt til 15. mai.

Vurderingskriterier
Kriteriene Post- og Teletilsynet legger til grunn for vurdering av søknaden er:

  • Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

Hvor viktig utbyggingen er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende