Hilsen fra kommuneoverlegen uke 17

Odberg

Midt oppi en annerledes tid, ser vi at Skjervøysamfunnet tilpasser seg alle endringer og jobber sammen om utfordringene vi møter. Etter at regjeringen bestemte en gradvis gjenåpning av samfunnet, har det den siste uken vært jobbet svært godt med planlegging av tilbakeføring av barn til barnehagene og etter hvert barn i 1.-4. klasse. Vi er opptatt av at det skal føles trygt å sende barna til barnehage og skole, både for barn, foresatte og ansatte. Det er utarbeidet en veileder fra myndighetene om smittevern i barnehager, som skal være til hjelp når gode smittevernstiltak planlegges- slik at en trygg tilbakeføring av tilbud blir iverksatt. 

For å bremse smittespredning beskrives tre grunnpilarer:

· Syke personer skal ikke være i barnehagen.

· God hygiene.

· Redusere kontakthyppighet mellom personer.

Vi har stor forståelse for at noen kan være engstelig, både for barnas og egen helse. Dette er helt normalt, i en tid med stor usikkerhet og en del spørsmål som ikke kan besvares. Det har vært, og vil fortsatt være, et nært samarbeid mellom kultur- og undervisningssjef, barnehagene og kommuneoverlegen. I jevnlige møter diskuteres tiltak og utfordringer, og vi vil berømme det svært gode arbeidet som er gjort før oppstart i hver enkelt barnehage. Vi tror det er mange barn som gleder seg til å starte barnehagehverdagen igjen, selv om den vil bli noe annerledes enn det man er vant til. 

Folkehelseinstituttet poengterer at selv om barnehager og skoler gradvis åpnes igjen, er det viktig at generelle smittereduserende tiltak i befolkningen opprettholdes. For å begrense smittespredning, må kontakt med andre (for eksempel utenfor familien) begrenses, og ved samvær bør man holde minst 1 meters avstand. 

Vi fortsetter å Corona-teste etter kriterier satt fra folkehelseinstituttet. Siste endring der er at alle personer over 65 år med luftveissymptomer får tilbud om testing, dette gjelder selv om de ikke har underliggende kronisk sykdom. Det har kommet signaler om at man ønsker en bredere testing ute i samfunnet, og endringer ang. testkriterier er ventet i månedsskiftet april/mai. Informasjon om dette vil komme når nye testkriterier er klare.

Vennlig hilsen

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.

Web levert av CustomPublish AS