Under ledelse av Kirsti Kolle Grøndahl skal Tidsbrukutvalget foreslå tiltak som vil kunne gi bedre utnyttelse av tidsressursene i grunnskolen. Sentrale spørsmål er blant annet hvilke oppgaver lærerne kan gjøre mindre av og hvilke oppgaver de bør få tid til å gjøre mer av. Utvalget vil også se på skolelederes og skoleeieres betydning for lærernes tidsbruk.