Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår


  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-02-08 07:48
Web levert av CustomPublish AS