Kurset er utviklet for å gi deltakerne de verktøyene de trenger for å starte en egen bedrift. Gründerakademiet fokuserer på sentrale teorier innenfor forretningsvirksomhet, og tilbyr en nettbasert læringsplattform, veiledning og fysiske samlinger med inspirerende foredragsholdere. Etter å ha vært gjennom kurset vil deltakerne ha en ferdigutviklet forretningsplan, samt en pitch. Gründerakademiet er utviklet av SIVA og Næringshagene i Norge.

Gründerakademiet passer for de som er i en etableringsfase og/eller for de som har en unik forretningsidé som de ønsker å utvikle videre. Kurset er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune, samt kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, og Kåfjord. Kurset blir gjennomført i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge.

For påmelding, eller for mer informasjon om kurset, se https://haltinh.no/hendelser/grunderakademiet-i-nord-troms-2021/ eller kontakt Stine Kallestad (95180595/stine.kallestad@haltinh.no). Vedlagt ligger også en flyer med informasjon om Gründerakademiet.

Vi ønsker alle gründerspirer hjertelig velkommen til Gründerakademiet våren 2021.