Granskningsrapporten Skjervøy fiskeriutvikling AS

Nå er også vedleggene lagt til:

Dette er den offentlige versjonen; noen avsnitt er sladdet (fjernet) med hjemmel i Offl § 13.2, (forretningsmessige hensyn). Kontrollutvalget har fått - og kommunestyret vil få - den fullstendige versjonen. 

Vedlegget er på 30 MB, så vil ta noe tid å laste ned (avhengig av båndbredde). 

Publisert