blank-business-composition-computer-373076

Gode kilder - Sentrale myndigheter

Skjervøy kommune følger retningslinjer og føringer gitt av sentrale myndigheter. Vi anbefaler at våre innbyggere gjør det samme. Her finner du gode ki...
blank-business-composition-computer-373076

18.03.2020: Tilgjengelige nettressurser for å hjelpe en selv

Det finnes en rekke kvalitetssikrede selvhjelps-ressurser tilgjengelig på nett. I denne tiden hvor vi bedriver en felles dugnad for å hindre smitte av...
close-up-of-girl-writing-256468

14.03.2020: Snakk med barn/unge om koronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «f...
Web levert av CustomPublish AS