Kontaktinformasjon

Ergoterapeut og frisklivsveileder, Karin H. Meilandstind

Telefon: 7777 5725 / 905 09568

Fysioterapeut og frisklivsveileder, Susanne Minde

Telefon: 480 72551

 

Hvordan komme i kontakt

Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Over halvparten av kommuner og bydeler i Norge har en frisklivssentral, Skjervøy kommunes Frisklivssentral ble etablert i 2010.

 

Fysisk aktivitet på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges.

De hjelper deg også til å finne aktiviteter som passer for deg og som du kan fortsette med når oppfølgingen på frisklivssentralen er ferdig.