I meny høyre side er siste og gjeldende utgave av forvaltningsrevisjonsrapporten - Skjervøy fiskeriutvikling.
Det er også lagt ut saksfremlegg i sak 47 fra kontrollutvalgets møte 09.oktober 2015.