FOLKEHELSEUKA 2018

Folkehelseuka 2018.

 

Arbeidsgruppen for folkehelse har tatt initiativ til Folkehelseuka i Skjervøy kommune, og den vil gå av stabelen i uke 36, 1. – 9. september.

Arrangementet vil foregå samtidig med Friluftslivets uke, som er en nasjonal satsing.

For å få i havn en slik uke, trenger vi samarbeidspartnere, derfor inviterer vi der til å samarbeid med oss om innholdet, altså tilbudene.

Vi ønsker å feire norsk natur, friluftsliv, fysisk aktivitet og inspirere til sunne valg.

·       Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner.

·       Folkehelseuka er en markering av alt det gode og positive folkehelsearbeidet som skjer i kommunen, og synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

 

Dersom du ønsker å bidra med aktiviteter i folkehelseuka oppfordrer folkehelsekoordinator alle (enkeltpersoner, frivillige lag og foreninger, private næringsdrivende, m.m.) til å melde inn aktiviteter de ønsker å bidra med eller spille inn til denne idedugnaden.

 

Eksempler kan være:

·       Sunne valg på kantiner, kafeer og andre spisesteder.

·       Fysisk aktivitet ute og inne; ex. Åpen uke på Formica, eget program på skoler og barnehager hele uken.

·       Friluftsliv: båltur, ordførertur, topptur, familietur, fisketur, båttur, sykkeltur, padletur, guidet tur, nærturer, m.m.

·       Internasjonal kafè.

·       Kulturinnslag.

·       Frisklivsstafett i Værret.

·       Utstilling på biblioteket.

·       Frisklivssti.

 

 

Kom med innspill på epost til folkehelsekoordinator innen 1. mars. Alle innspill blir registrert og presentert for arbeidsgruppen på møte 5. mars. Deretter kan vi begynne å planlegge et program sammen med dere.

 

Vennlig hilsen

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator

Epost: rita.mathiesen@skjervøy.kommune.no

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS