Takk til de som har bidratt til de 2 familiene som  kom hit tidligere i vinter.  De gir uttrykk for at de setter stor pris å bo på Skjervøy :)

Flyktningkontoret på Skjervøy v/Bente Haugsnes  Mail : bente.haugsnes@skjervoy.kommune.no

                                                                       mob: 99592579