På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakstene, skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut i 2. etasje på rådhuset på Skjervøy og på kommunens hjemmeside.

Klikk her for å lese eiendomsskattelista for 2021.