Dokumentene legges nå ut til offentlig ettersyn - Frist for innspill er mandag 14.desember.

Kommunestyret behandler saken den 16.12.2015.

 

Rådmannens forslag består av to dokumenter; (støttet av 0 stemmer i formannskapet)
- Budsjettversjon 2016
- tekstdokument (tilgjengelig mandag 07.12.15)

Fremskrittspartiet har levert et endringsforslag til rådmannens forslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)
- Budsjettforslag FRP.

Høyre har levert et endringsforslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)
- Budsjettforslag H.

Senterpartiet har levert et endringforslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)
- Budsjettforslag SP.

Kystpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Arbeiderpartiet har levert et endringsforslag: (støttet av 4 stemmer i formannskapet)
- Budsjettforslag KP,KRF,SV,AP.

Dokumentene fins vedlagt her og i trykt utgave som kan ses eller hentes i Sentraladministrasjonen på rådhuset. 

Innspill sendes til post@skjervoy.kommune.no eller økonomisjef Espen Li

Postadresse:
Skjervøy kommune, V/Økonomisjef
Postboks 145
9180 Skjervøy