brøytebil

Brøyting av snø i Skjervøy kommune

Teknisk etat oppfordrer  de av dere, som har parkert biler, båter, hengere og div annet på veier og snuplasser om å fjerne dette.

Vinteren står for dør, og brøytemannskapene vil få problemer med snømåkingen.

Vennligst gjør dette så snart som mulig,  det vil gagne oss alle

mvh

Teknisk sjef