Skjervøy kommune v/ Sosial- og barnevernstjenesten søker etter besøkshjem og støttekontakt for barn, ungdom og voksne. Vi ønsker trygge, stabile og forutsigbare voksne. For besøkshjem er vi ute etter et par som ikke har barn selv, eller som har barn som er store. Vi ønsker støttekontakter som har tid til og ønsker å være sammen med barn , ungdom og voksne i ukedager, og også helger om det er ønskelig.

 

Støttekontakt

Som støttekontakt jobber du «en til en», målet for de fleste støttekontakttiltak er:

  • Samhandling med andre, jevnaldrende eller voksne.

  • Deltakelse i positive aktiviteter

 

Besøkshjem

Målet for et besøkshjem er ofte:

  • Innlemme et annet barn i familiens liv og aktiviteter et begrenset antall dager pr måned.

  • Avlastning for foreldre

 

Skjervøy sosial- og barnevernstjeneste vil ha samtaler og gi veiledning til besøkshjem og støttekontakter.

 

Ta kontakt med Skjervøy kommune, helse- og omsorgsetaten på telefon: 77775553 eller send oss en email: helseogomsorg@skjervoykommune.no