BESØK PÅ HELSE – OG OMSORGSINSTITUSJONER I SKJERVØY KOMMUNE.

- oppdatering pr. 2/6-20.

Som et ledd i å forhindre Corona-smitte har det vært innført stans i besøk og adgangskontroll på alle landets helseinstitusjoner. Dette har medført at mange pårørende ikke har fått besøkt sine kjære i denne perioden.

“Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper.” (Folkehelseinstituttet)

Skjervøy kommune har hele tiden fulgt nasjonale råd og veiledninger, og åpner nå mer opp for besøk basert på nye retningslinjer. Hver institusjon har laget en prosedyre på gjennomføring av besøk, og denne kan bli endret om man ser forandringer i økt smittespredning eller andre smittevernhensyn.

Det er også laget egne retningslinjer for besøk hos alvorlig syke og døende pasienter/beboere. 

Alle besøk må avtales med den enkelte avdeling på forhånd, og der vil man også få viktig informasjon om hvordan besøket skal gjennomføres. 

 

Med vennlig hilsen

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.