Asylsøkerne som har bodd på Skjervøy Fiskecamp siden i oktober, har nå fått plass på et ordinært mottak i Harstad. De forlot Skjervøy fredag 18.12. Alle var samla på rådhuskantina torsdag kveld til en sosial tilstelning. De uttrykte stor takknemlighet i forhold til hvordan de var blitt tatt i mot på Skjervøy.

 

Mvh

Cissel Samuelsen, rådmann

Tlf 77775510/91718487