Personer som utgir seg for å opptre på vegne av brannvesen eller feietjenesten mot faktura, opptrer på falskt grunnlag.

Feietjenesten i regi av Nord Troms Brannvesen varsler med brev sitt besøk hos boligeiere før feiing og tilsyn. Personell i feietjenesten bærer alltid ID-kort.

Feietjenesten tilbyr ikke utbedring eller salg av pipeløp eller pipehatter.  Feietjenesten faktureres fra Skjervøy kommune sammen med andre kommunale gebyrer som eiendomsskatt og vannavgifter.

Personer som utgir seg for å opptre på vegne av Brann- eller feietjenesten mot faktura, opptrer på falskt grunnlag.

Huseiere som har behov for utbedring av pipeløp eller pipehatt, bestiller arbeid fra sin leverandører.