Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

 • Assistere lege ved kirurgi og andre oppgaver
 • Pasientbehandling - sårstell, kateterisering, m.m
 • Delta i rullering på postene: laboratoriet, skiftestue og resepsjon.
 • Hovedansvar for drift av skiftestue.
 • Rengjøring og pakking av utstyr
 • Påse at alt utstyr er i orden og evt. gi beskjed til ledende helsesekretær hvis noe må fornyes.
 • Bestille forbruksmateriell
 • Gi opplæring til nye vikarer på skiftestua
 • Infusjoner og injeksjoner
 • m.m.

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra jobb på legekontor.
 • Kunne bruke CGM Allmenn Windows 3.
 • Erfaring fra laboratoriet og bruk av laboratorieutstyr.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendig, med evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsvillig

 

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.
 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

 

Litt om virksomheten:

Skjervøy legekontor har 3 fastleger og turnuslege og har sine lokaler i Skjervøy helsesenter. Det er knyttet meget erfarne og svært godt kvalifiserte helsesekretærer/sykepleier, totalt 4 stillinger, til tjenesten.

 Legeavdelinga har moderne kontorer for leger/turnuslege. I tillegg har avdelinga laboratorium, skiftestue og gyn-rom. 

I helsesenterets hovedetasje er det sykestue med 6 senger og døgnplass for øyeblikkelig hjelp, laboratorium/skiftestue. Også sykestua er meget godt utstyrt.

Sykepleierne på sykestua assisterer lege på vakt ved behov.

Det vises til presentasjon av legetjenesten og kommunen for øvrig på kommunens hjemmeside.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søker må oppgi følgende:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

For nærmere opplysninger kan helse- og omsorgssjef, kontaktes tlf. 77 77 55 50 eller e-post:

tommy@skjervoy.kommune.no                        

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

 • Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist: 23. august 2020