Åpning av barnehagetilbudet i Skjervøy kommune

Skjervøy kommune følger regjeringens henstilling om en gradvis åpning av barnehagetilbudet i uke 17. Skjervøy kommune ser det som nødvendig å sikre kvaliteten i arbeidet med gjenåpning av barnehagetilbudet og jobber nå tett med egne ansatte, renholdere, foresatte, kommunelegen og fagforeningene for å sikre et barnehagetilbud i tråd med den nasjonale veilederen.

Skjervøy Kommune  Foto Ørjan Marakatt  Bertelsen-4415

Barnehagene i Skjervøy kommune åpner sitt tilbud tirsdag 21.aprl 2020.

Åpningstider vil i starten være fra 07.30-15.00 og i Årviksand fra 08.15-15.45. Åpningstiden vil bli vurdert fortløpende.

Foreldrene vil måtte betale for barnehagetilbudet. Skjervøy kommune gjennomfører et fratrekk på det som er innbetalt for mye etter 12.3 på første ordinær faktura i mai.

Barn som ikke benytter seg av barnehageplassen etter gjenåpningen blir fakturert for plasser de har uavhengig av om de benytter seg av tilbudet.

Vi legger med et informasjonsskriv laget av FHI og Utdanningsdirektoratet til dere barnehageforeldre. Den enkelte barnehage kommer til å informere foresatte nærmere om rutiner i forbindelse om den daglige driften.

Skjervøy kommune ønsker alle barnehagebarn velkommen tilbake til barnehagen.

 

Bjørn Pedersen

Kultur og undervisningssjef

Skjervøy kommune

 

 

Web levert av CustomPublish AS