Kontaktinformasjon

It-avdelingen sin support er et interkommunalt samarbeid og nås via telefon 77 77 90 90

Skjervøy kommune sin IT-avdeling nås på E-post (klikkbar lenke) og telefon 77 77 55 15

IT-avdelingen har blant annet ansvar for:

  • Drift og vedlikehold av kommunens server- og klientpark.
  • Drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur angående nettverk og kommunikasjon
  • Drift og vedlikehold nettverk og kommunikasjon mot skoler, barnehager, helseinstitusjoner.
  • Vi har interkommunal drift av IP-telefoni, domenekontroller og de fleste fagsystemer.