Nord-Troms plankontor

Nord-Troms plankontor er ett treårig prosjekt finansiert av Troms fylkeskommune, og dekker kommunene Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Nordreisa. Kontoret startet opp 1. oktober 2012 og har pr i dag 6,5 stillinger. Målet med prosjektet er å få på plass oppdaterte arealplaner hos medlemskommunene samt bistå i reguleringssaker.

Bakgrunnen for etablering av prosjektet "Nord-Troms plankontor" var manglende planressurser i den enkelte kommune. Ved å slå sammen planressursene så man at det var mulig å bygge opp et større fagmiljø. Plankontoret holder til i "Rejosbygget" på Storslett, kommunesenteret i Nordreisa kommune.

Plankontoret har egen hjemmeside med bl annet telefonummere: http://www.ntplan.no

Prosjektet er organisert etter følgende modell:

Org-kart NTPK.jpg

Web levert av CustomPublish AS