Den første arbeidsgruppen for FYSAK,inviterte alle skolene i kommunen til et samarbeid, å bygge en gapahuk i skolens utfartsområde.Driftsmidlene fra fylkeskommunen til FYSAK skulle brukes til dette tiltaket.Denne gapahuken er den første som er"rapportert"og dokumentert fedig. Medlem av arbeidssgruppen for FYSAK, Dagfinn Thomassen, har vært byggeleder. Han og hunden Marco har hatt mange arbeidstimer i kaffelunden. De har hatt god hjelp av innsatsvillige foreldre, elever og av noen lærere.
FYSAK skal presentere status for gapahukene fortløpende på kommunens hjemmeside. Vi håper Skjervøys befolkning vil bruke gapahukene og at de stimulerer til å komme seg ut på tur i all slags vær året rundt. Oppfordringen fra FYSAK er å ta godt vare på gapahuken og rydde opp etter bruk. Da blir det hyggelig for de som kommer etter dere. GOD TUR.