JORDMORTJENESTEN PÅ SKJERVØY

name  55  1

Svangerskapsomsorgen i Skjervøy er en del av jordmortjenesten i Nord-Troms. Jordmor har tilholdssted på Sonjatun fødestue i Nordreisa og har kontrolldager i kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy.

Jordmor er på Skjervøy hver torsdag.

Du som er gravid kan gå til jordmor i hele svangerskapet. Dette gjelder også den aller første kontollen. Jordmor har samarbeid med fastlege og gynekolog i Tromsø dersom det er behov for det.

Jordmors oppgaver på helsestasjonen er:

  • Oppfølging av den gravide i svangerskapet
  • Etterkontroll etter fødselen
  • Prevensjonsveiledning

 

Fødeavdeling Sonjatun, telefon 77 58 81 26

Sonjatunmodellen:
En artikkel om helhetlig jordmorsamarbeid i 4 Nord-Troms kommuner (klikk på lenken for å lese artikkelen)

Web levert av CustomPublish AS