Kommunen deler også ut hurtigtester til elever på Nord Troms videregående skole. For elever som tilhører skolested Skjervøy organiseres dette via skolestedet. Elever som bor i Skjervøy og som tilhører skolested Storslett, kan hente test på Rådhuset den 30. desember mellom kl 10:00-14:00, eller søndag den 2 januar mellom kl 18:00-21:00. 

Helsedirektoratets anbefalning:

Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Helsedirektoratet ber kommunene sette av en selvtest til alle elever og ansatte til dette formålet.

Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler.

 

Tilbudet er frivillig, men kommunen håper at alle velger å teste seg. 

Dersom man får positiv test, må man gi tilbakemelding til rektor/styrer og følge gjeldende regler for isolasjon og karantene. Videre oppfølging skjer da fra legetjenesten.