Innmelding av symptomer - Innmelding til Folkehelseinstituttet (FHI)

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). Det gjør du her (klikkbar lenke)

Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Man skal altså ikke ringe Skjervøy kommunes corona-telefon eller benytte seg av skjema ang karantene for å melde fra om symptomer.

Innmelding karantene - Innmelding til Skjervøy kommune

Om du er er i karantene kan du lese mer om hvordan du melder inn dette i tidligere publisert artikkel:

25.03.2020 - Fyll ut skjema/ring inn for å melde...