I løpet av torsdag og fredag skal de aller fleste husstandene i Skjervøy kommune fått et informasjonbrev fra Skjervøy kommune om koronasituasjonen og hvordan det påvirker de ulike tjenestene. Målet er at så mange som mulig får denne informasjon, også de som ikke er så aktiv på Internett. Dersom du ikke har fått det så finner du det her.

Det er fint om du hjelper til å videreformidle brevet dersom det er noen som ikke har fått det. 

Vi har oppdaget en feil i brevet ang rapportering av symptomer/rapportering om at man sitter i karantene. I brevet står det at man skal fylle ut skjema til kommunen/ringe Corona-telefonen om man har symptomer. Dette skal meldes til FHI, ikke kommunen. Til kommunen skal det meldes fra i skjema eller til corona-telefonen om man sitter i karantene. Vi beklager dette og kommer også med en presisering i denne artikkelen:

27.03.2020 - Viktige presiseringer ang innmelding...

Siden hovedmålgruppen for utsending av brev var personer som ikke primært bruker digitale flater ber vi om at de som leser dette nevner det til målgruppen om det er mulighet for det.