Smittemåte

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.


Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer)

Man anslår at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Symptomer og sykdom

Det nye coronaviruset fører til luftveisinfeksjon og de vanligste symptomene er som ved annen influensasykdom: hoste, feber, sår hals og i noen tilfeller smerter og pustevansker.

Hvordan forebygge smitte?

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt coronavirus.
Se plakat om vaner som forebygger smitte (klikkbar lenke)

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset?

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

  • Ring fastlegen din eller
  • Legevakt på telefon 116117

Kontakt lege på telefon hvis du har symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av coronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Spørsmål om viruset?

Ved generelle spørsmål om viruset ønsker legekontoret at skjema i venstre kolonne brukes. Spørsmål vil bli samlet opp og besvart med jevne mellomrom. Svarene vil bli publisert på kommunens hjemmeside.

 


Kilder: fhi.no og helsedirektoratet.no

Paul A. Odberg
Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.