20.03.2020: Informasjon fra virksomheter i Skjervøy kommune

Her finner du aktuell informasjon fra ulike virksomheter i Skjervøy kommune.

Sist oppdatert 20.03.2020: Barnevernet

person-washing-his-hand-545014

Barneverntjenesten Skjervøy

Rådhuset er stengt for publikum. Om din time ikke har blitt avbestilt, ber vi deg møte som avtalt. Ring når du er utenfor Rådhuset; Telefon til Barneverntjenesten: 
77775553 eller; 

  • Rosmari S Pedersen: tlf: 46840213
  • Mona Jørgensen: tlf: 46818769
  • Mette Øyen Bless: tlf: 46848167

Derom du har vært på reise i utlandet ønsker vi IKKE at du kommer til avtale.
Dersom barnet ditt eller noen i samme husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste / nysing, snørr, feber ønsker vi IKKE at du kommer til avtale.  

Vi følger nasjonale retningslinjer, og begrenser derfor møtevirksomhet og personlig kontakt så sant det er forsvarlig / mulig. 

Barn, unge og foreldre og foreldre som ønsker kontakt med barneverntjenesten bes ringe tjenesten, og bruk telefonnummer som opplyst ovenfor. 

Akutte hendelser utenom arbeidstid -  mellom kl. 15.30 og 08.00: Ring Nord-Troms akutttelefon 417 06 140

Legekontoret

På grunn av pågående Corona situasjon, må vi stenge legekontoret for vanlige henvendelser og legetimer. Kun øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert.

All kontakt med legekontoret skal avtales pr. telefon. Det er svært viktig at du IKKE oppsøker legekontoret eller avdeling for fysio- og ergoterapi! Har du fått avtale om øyeblikkelig hjelp: Vent utenfor eller i bilen, så vil du bli hentet.

Pårørende eller andre som må følge noen på legekontoret, skal vente utenfor eller i egen biI- ikke kom inn!

Har du behov for øyeblikkelig hjelp- ring legevakt på tlf 116 117.

For Corona relaterte spørsmål: Ring 77 77 70 10 (Mellom kl 08-16)

NAV Skjervøy

NAV Skjervøy har stengt publikumsmottaket fra og med 13. mars til 26. mars, men i tråd med helsemyndighetenes råd, satser vi nå alt på å løse vårt samfunnsoppdrag digitalt og per telefon.

Ved behov for bistand ber vi deg vurdere om du kan bruke «Min side» på nav.no.
Ta gjerne kontakt med din veileder gjennom den digitale aktivitetsplanen.
Dersom du har behov for kontakt med NAV Skjervøy, ring følgende vakttelefon: 412 77 581.
Viser for øvrig til informasjon på www.nav.no angående Koronaviruset.

ROP - Rus- og psykiatritjeneste

På grunn av pågående Corona situasjon gjøres oppfølging fra rus- og psykisk helsetjeneste over telefon inntil annet blir bestemt kan det gjøres individuelle avtaler i tråd med helsemyndighetenes råd. Ansatte tar daglig kontakt på telefon etter de avtaler som er gjort. Du skal IKKE oppsøke Skoleveien 4, men kontakte på telefon dersom du har behov utenom faste avtaler.

Telefonkontakt til nr. 48240126 eller 90788828.

TU – Solsikken omsorgs- og avlastningsbolig og Malenaveien 2&4

Vi ønsker å meddele at TU tar ikke i mot besøk fra familie og pårørende. Dette gjelder for både Solsikken omsorgs og avlastningsbolig og Malenaveien 2&4. Dette gjelder inntil videre.

Skjervøy voksenopplæring

Skjervøy voksenopplæring er stengt for elever i perioden 13. - 27. mars, men alle elever vil få hjemmeoppgaver og bli fulgt opp av sin lærer på epost, sms, skype, facebook eller per telefon.

Det er ikke mulig å oppsøke oss på skolen, men Flyktningetjenesten er tilgjengelig på epost og telefon, og vil avtale videre oppfølging med den enkelte;

Ragnhild Steien 92809221 (mandag - fredag) ragnhild.steien@skjervoy.kommune.no

Sissel Torbergsen 98850099 (mandag - fredag) sissel.torbergsen@skjervoy.kommune.no

Frode Schultz 48865002 (mandag - onsdag) frode.schultz@skjervoy.kommune.no

Hilde Solberg 90586892 (onsdag - fredag) hilde.mari.solberg@skjervoy.kommune.no

Vi legger jevnlig ut informasjon på Skjervøy voksenopplærings facebookgruppe.

Skjervøy sykestue og sykehjem

Informasjon til besøkende på Skjervøy sykestue og sykehjem:

Det er ikke anledning å besøke pasienter og beboere.

Hovedinngangen skal kun benyttes av personell som jobber på bygget.

Helsestasjonen

Rådhuset er stengt for publikum.

Dersom du har vært på reise i utlandet ønsker vi IKKE at du møter på time.

• Om din time ikke har blitt avbestilt, ber vi deg møte som avtalt. Ring når du er utenfor rådhuset, tlf: 77775575
• Vi ønsker IKKE at søsken blir med på konsultasjonen.
• Dersom barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber ønsker vi IKKE at du kommer til avtalt time.
• Det blir IKKE tilbud via helsestasjon for ungdom, drop-in eller barselgruppe fram til annen beskjed gis.

Tilbud om babysvømming utgår inntil annen beskjed gis.

Barn, unge og deres foreldre som har behov for samtale eller har spørsmål bes ta kontakt via
Tlf: 77775575 eller 46882747
Eller via messenger på vår facebookside:
Skjervøy helsestasjon/helsestasjon for ungdom.

Helsestasjonen er bemannet fra 10.00-14.00

Kulturskolen

Kulturskolen er stengt inntil videre instruks blir gitt. Elever som ønsker digital undervisning bes ta kontakt med leder på tlf. 99267876 eller epost:dagot @skjervoy.kommune.no

Biblioteket

Skjervøy folkebibliotek er stengt inntil videre.
Tiltaket gjelder fra og med 12.03.2020 – se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Det vil ikke bli sendt ut purringer i denne perioden og vi ber publikum om ikke å komme med innleveringer i denne tiden.

Kino og kulturhus

Alle planlagte arrangement i regi av kulturhuset avlyses inntil videre

Skjervøy barneskole og ungdomsskole

Skolene er stengt for elever fra 13.03 – 26.03.20. Unntak gjelder for elever som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Kommunen har i den forbindelse kontakt med arbeidsgiver og de foreldrene det gjelder.                        

Elevene har hjemmeskole/fjernundervisning frem til 26.mars. Dette innebærer at lærerne lager undervisningsopplegg som elevene må gjøre hjemme. Det er uvisst hvor lenge dette blir å vare, og det er viktig at elevene allerede fra oppstarten får en god struktur på dagen. Skolene er avhengig av at foreldrene følger opp den strukturen skolen har laget og at elevene gjør sitt skolearbeid. Foreldrene bes ta kontakt med skolen dersom de har spørsmål eller noe er uklart. Se ellers på skolene sine egne hjemmesider 

Skjervoybarneskole.no
Skjervoyungdomsskole.no

Web levert av CustomPublish AS