19.03.2020: Pris og betaling for barnehage/SFO i forbindelse med stenging

Faktura sendt ut med betalingsfrist 26.03.2020 betales som normalt. Fakturering stoppes for april og så lenge situasjonen vedvarer. Barnehageavgift/SFO for perioden 13.3.-31.3.20 trekkes fra på første faktura som sendes ut når «normal-situasjonen» starter opp igjen.

Prestejorda
Web levert av CustomPublish AS