Dette gjør vi for å opprettholde en operativ helsetjeneste og forhindre at våre medarbeidere blir satt i karantene. Alle pasienter som er satt opp på time, vil bli kontaktet pr. telefon. Vi jobber med å få til video og telefonkonsultasjoner- fortløpende informasjon om dette vil bli gitt på kommunens og legekontoret sin hjemmeside.

NB! Dette gjelder skiftestue og laboratorium også. Alle pasienter som har avtaler på skiftestua blir kontaktet, og alle pasienter som må på lab må avtale dette med legekontoret pr. tlf

NB! Avdeling for fysio- og ergoterapi er også stengt. De vil ta kontakt med sine pasienter pr. telefon, og vil gjøre sine vurderinger for hvilke pasienter som skal ha et behandlingstilbud.All hjemmebehandling avlyses. Alle berørte vil bli kontaktet.

All kontakt med legekontoret skal avtales pr. telefon. Det er svært viktig at du IKKE oppsøker legekontoret eller avdeling for fysio- og ergoterapi! Har du fått avtale om øyeblikkelig hjelp: Vent utenfor eller i bilen, så vil du bli hentet.

Pårørende eller andre som må følge noen på legekontoret, skal vente utenfor eller i egen biI- ikke kom inn!

Har du behov for øyeblikkelig hjelp- ring legevakt på tlf 116 117.

For Corona relaterte spørsmål: Ring 77 77 70 10 (Mellom kl 08-16)

 

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.