Karantene:

Vi følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra nasjonalt hold – alle som har vært i utlandet unntatt Sverige og Finland, skal i karantene. Personer i karantene skal holde seg hjemme. Følg råd fra nasjonale helsemyndigheter. Hvem som omfattes av karantenebestemmelsene vil kunne endres på kort varsel.

Butikker, kiosker, kafeer:

Vi registrerer at det til tider er mange kunder inne samtidig. Vi vurderer fortløpende å sette restriksjoner på hvor mange som kan oppholde seg i butikklokaler på én gang. Foreløpig henstiller vi alle om å holde avstand og unngå å oppholde seg på fellesareal med mange til stede. Folk i karantene skal ikke gå i butikker eller kafeer! Er det behov for å få varer levert på døra: ta kontakt med venner og familie, frivillighetssentralen, tlf 77 77 56 70 eller ta kontakt med butikk.

Særskilt for apoteket:

Her innføres restriksjoner fra mandag 16.3. Bare tre kunder kan være inne samtidig.

Skole/barnehage:

Omsorgstilbud for barn i barnehage og skole (småtrinnet 1.-4 kl) gjelder fortsatt for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Fra mandag 16.3. vil antallet barn øke noe, da regjeringa har åpna opp for at drivstoff-, vareforsyning og næringsmiddelindustrien også skal regnes som samfunnskritiske funksjoner. Det er likevel viktig å påpeke at det ikke er slik at alle ansatte innenfor f.eks sjømatindustrien kan benytte omsorgstilbud for deretter å gå på jobb. Det er fortsatt slik at hvis én forelder kan ivareta barnepasset, skal barna være hjemme.