Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.”

Kommuneoverlegen har stor forståelse for at det oppstår forvirring, da det hele tiden kommer ny informasjon å forholde seg til. Retningslinjene kan endre seg fort, men vi gjør vårt beste for å holde befolkningen informert.

Vi har fått spørsmål om familier i karantene som har fått besøk, og om personer som er i karantene som har brutt karantenen og gått på besøk.

  • Selv om personer i karantene har hatt besøk, behøver ikke besøkende settes i karantene.
  • Og om noen opplever å ha hatt besøk av personer som har brutt karantene, trenger man ikke å settes i karantene.

Vi oppfordrer befolkningen til å begrense sosial kontakt utenfor husstanden. Dette kan f.eks være å unngå feiringer, fester og andre sosiale tilstelninger som ikke er strengt nødvendige.

Vi skjønner at dette er tiltak som setter store begrensninger i dagliglivet, men vi står i en ekstraordinær situasjon hvor det er viktig at alle tar disse forhåndsreglene!

DET ER SVÆRT VIKTIG Å POENGTERE AT ALLE MÅ FØLGE REGLENE FOR KARANTENE!

OM MAN FÅR SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON MÅ MAN KONTAKTE LEGE.

 

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.