DAGENS STATUS: 

Pr. 12.03.20 er det ikke registrert smitte av Corona viruset. Det sitter personer i karantene, og disse blir ivaretatt og fulgt opp. Kommuneoverlegen samarbeider fortsatt svært tett med kommunenes administrasjon, krise-stab og egen Corona-arbeidsgruppe. 

SKIFTESTUE OG LABORATORIUM: 

Legekontoret må stenge skiftestue og laboratorium for normal drift fra og med Fredag 13.03.20 

Kun ø-hjelp vil bli prioritert. Dette i sammenheng med at vi må frigjøre helsepersonell til andre viktige oppgaver i forbindelse med Corona-viruset. 

Vi kommer tilbake med informasjon om når normal drift vil være forventet. 

CORONA TELEFON 

Fra og med fredag 13.03.20 opprettes et eget telefonnummer for Corona henvendelser.   

Telefonen blir bemannet av helsepersonell som har i oppgave å vurdere behov for testing av evt. mistenkte tilfeller, sette opp på time for testing, og ellers besvare Corona henvendelser. 

NB! Dette telefonnummeret skal KUN brukes for å besvare henvendelser ang. Corona smitte.  

Dette for å avlaste legekontoret sin telefon for vanlig pasient-kontakt. 

Det er fremdeles svært viktig å IKKE oppsøke legekontor eller sykestue hvis du mistenker at du er smittet av Corona viruset, og ikke er alvorlig syk. All kontakt skal foregå pr. telefon. Dette er svært viktig for å forhindre smittespredning. 

CORONA TELEFON: 77 77 70 10  - ÅPNINGSTID FOR TELEFONEN ER 08.00 - 16.00

 

Paul A. Odberg 

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.