Gjeldende fra torsdag 12.03.2020, fra kl 18.00 til 26.03.2020 kl 18.00

Krisestab i Skjervøy kommune har basert på regjeringens og helsemyndighetenes føringer gjort følgende bestemmelser:

 • I tråd med regjeringens og helsemyndighetenes føringer stenges skoler og barnehager i kommunen
 • Sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket

Unntak for personer i samfunnskritiske funksjoner

 • Personer med samfunnskritiske funksjoner vil kunne benytte barnehagetilbud og skolegang i 1. til 4. klasse.
 • Samfunnskritiske funksjoner: Helsepersonell, personell innenfor vann og avløp og renholdspersonell. Bestemmelsen gjelder også personer i kommunens krisestab.
 • I situasjoner der bare én av foreldrene er i en samfunnskritisk funksjon bør man vurdere å ikke benytte barnehage og skole da den andre foresatte kan være hjemme.

Personer som har vært på utenlandsreise

 • Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager fra og med dagen de ankom Norge – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar.
 • Husstandsmedlemmer til personer som har reist utenfor Norden må ikke sitte i karantene

Fremtidig reisevirksomhet

 • Alle ansatte i Skjervøy kommune anmodes om å avlyse/utsette reiser i mars/april.
 • Personell i samfunnskritiske funksjoner gis forbud mot å reise ut av landet i mars/april. Helsedirektoratet fraråder i tillegg at helsepersonell foretar unødvendige innenlandsreiser.
 • I tillegg oppfordrer man innbyggere til å unngå unødvendige innenlandsreiser.

Helsemyndighetene har også bestemt forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Andre bestemmelser i Skjervøy kommune:

 • Rådhuset stenges for publikum
 • Politiske møter utsettes. Dette gjelder også andre møter som ikke er kritiske.

Melding fra kommunens krisestab:

I hovedsak forholder kommunen seg til regjeringens og helsemyndighetenes føringer. Vurderinger blir også gjort fortløpende etter egne vurderinger. Corona-viruset påvirker mange av kommunens tjenester og vi ser at situasjonen skaper usikkerhet blant flere. Vi ber om at man forholder seg så rolig som mulig, og at man også tenker igjennom hvordan man ytrer seg på sosiale medier angående situasjonen slik at man ikke skaper unødvendig uro. Kommunens krisestab oppfordrer alle innbyggere til å gjøre gode og gjennomtenkte vurderinger de neste ukene, slik at smitte ikke spres unødvendig. Vi ber også om at innbyggere forholder seg til informasjon fra sikre kilder, som for eksempel: