OPPDATERING OM KORONA-VIRUSET.

Pr. 9/3-20 er det ikke rapportert om smitte av Korona-virus i Skjervøy kommune. Vi følger fortsatt daglig opp FHI og Helsedirektoratets anbefalinger og råd, og jobber kontinuerlig med å spre informasjon og planleggetiltak.

Vi ber spesielt befolkningen være oppmerksom på retningslinjene om du er pårørende til noen på institusjon eller omsorgbolig, og viser til tidligere utsendt info om dette på hjemmesiden.

Nye retningslinjer fra FHI ber ALLE reisende som har vært i smitteførende land, ikke bare helsepersonell, om å holde seg i hjemmekarantene i 14 dager. dette gjelder også om du IKKE har symptomer på smitte, og er et viktig til tak i å forhindre en evt. smittespredning.

Se FHI sine nettsider om hva som er regnet som smitteførende land og hvordan hjemmekarantene skal utføres.