Siste oppdateringer til befolknngen om Corona-viruset

Oppfordring til mistenkte smitte-tilfeller.

Pr. 3/3-20 er det ingen personer i Skjervøy kommune som er smittet av Corona-viruset.
Vi følger nøye med på utviklingen daglig, og følger fortsatt Folkehelseinstituttet sine råd og anbefalinger, også når det gjelder reisevirksomhet.

Skjervøy kommune har opprettet en egen gruppe som jobber med planlegging av tiltak og informasjon til befolkningen. Denne gruppen består av kommuneoverlege Paul A. Odberg, sykepleier ved legekontoret Monica S. Larsen, Helse og omsorgssjef Tommy A. Hansen, Virksomhetsleder v/ Skjervøy sykestue og sykehjem Åshild Hansen, Leder for hjemmetjenesten Trond Aardal, leder for Solsikken Elisabeth Sørensen og kultur- og undervisningssjef Bjørn Pedersen. 

OPPFORDRING:
Om du mistenker at du er smittet av Corona-viruset,ber vi deg kontakte lege pr. TELEFON. Enten til legekontoret eller legevakt.

Personer som kan antas smittet med Corona-virus vil ved kontakt med legekontoret eller legevakt bli bedt om å vente i sitt hjem, såfremt de ikke er så syke at de trenger øyeblikkelig helsehjelp. Vakthavende lege vil så hjem til den syke for undersøkelse og prøvetaking. Dette for å forebygge evt. smitte av andre pasienter og ansatte.

Personer som kan antas smittet og som av ulike grunner oppsøker legekontoret eller sykestua direkte, vil bli ført inn på et eget rom og isolert der inntil undersøkelse og videre tiltak er besluttet.

Forøvrig oppfordres befolkning til å følge med på fhi.no og helsedirektoratet.no sine nettsider for forløpende oppdateringer ang. coronavirus.

 

Kommuneoverlegen i Skjervøy, Paul A. Odberg

 

Video fra Helsedirektoratet