Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Industriveien 2, 9180 Skjervøy

Telefonnummer: 77787079 / 92809221

Opplæringstilbudet innbefatter norskopplæring på A1, A2, B1 og B2, samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring. Andre aktiviteter er sang, trening på Formica, svømming, Aktiv på dagtid, språk-/arbeidspraksis, strikking, arrangementer i lokalsamfunnet, selvstudium, migranorsk (interaktiv læringsplattform på nett). Flyktningtjenesten ordner og klargjør boliger til flyktninger, bosetter, skaffer til veie nødvendig utstyr, koordinerer og hjelper i forhold til skole, barnehage, helse, fritidsaktiviteter, har tett oppfølging i det daglige, navigering i vår digitale verden, integreringstiltak, transport m.m.