Vedtak fra kommunestyremøtet

Kommunestyret 19.12.02

Kommunestyret vedtok bl.a. budsjett for 2003 med nye satser for kommunale avgifter, Skjervøy som "Kystbyen 70 grader Nord" og direktevalg av ordfører.
mote-klubbe
Web levert av CustomPublish AS